Invernadoiro en fronte

Polvorin_2016_04_02

 

A obra do ‘invernadoiro en fronte’ rematou hai un mes. É o noso primeiro traballo a supervisar (non dirixir) dende o lonxe,…, mais esta situación era inevitábel. A escala é doméstica, un espazo cativo no que cada centímetro importa. A chamar…, a mover, ‘bule paquí-pacolá’. Coa indicíbel aportación do ‘catastrophity’ local –verso libre da xardinería contemporánea- o resultado mostra a face mais grata do material vexetal: a resposta inmediata a unhas boas condicións de implantación.

Imos ver que pasa…

La obra del ‘invernadero en fachada’ terminó hace un mes. Es el primer trabajo que tenemos que supervisar (no dirigir) desde la distancia…, pero esta situación era inevitable. La escala es doméstica, un espacio muy ajustado en el que cada centímetro cuenta.  Llama que llama, mueve que mueve… Con la inenarrable aportación del ‘catastrophity’ local –verso libre de la jardinería contemporánea- el resultado muestra la cara más agradecida del material vegetal: la respuesta inmediata a unas buenas condiciones de implantación. 

A ver qué pasa…