Lagoa de Porto Piñeiro

Lagoa de Porto Piñeiro | Valga | Pontevedra (Galicia)

Proxecto de posta en valor como área de lecer da antiga mina de explotación de arxilas Porto Piñeiro | Valga, Pontevedra | GCMP con Jesús Martínez Espiñeira e Celia Martínez Hidalgo | O estado da Lagoa de Porto Piñeiro, en tanto que barreira recentemente abandonada, é transitorio. Aínda non se ten completado a súa transformación nun enclave naturalizado en equilibrio. Certamente a presenza dunha lámina de auga destas características só pode vir considerada coma un recurso. Un recurso paisaxístico nunha contorna dominada pola lectura confusa que ofrece o crecemento difuso en torno a ás vías de comunicación.

Proyecto de puesta en valor como espacio público de la antigua mina de explotación de arcillas Porto Piñeiro | Valga, Pontevedra | GCMP con Jesús Martínez Espiñeira y  Celia Martínez Hidalgo | El estado de la Laguna de Porto Piñeiro, en tanto que explotación a cielo abierto reciente abandonada, es transitorio. Todavía no se ha completado su transformación en un enclave naturalizado en equilibrio. Ciertamente la presencia de una lámina de agua de estas característica solo puede ser considerada un recursos. Un recurso paisajístico en un entorno dominado por la complicada lectura que ofrece en crecimiento difuso en torno a las vías de comunicación.